Als je voor iets anders gaat, dan ook all the way

20
dec

Als je voor iets anders gaat, dan ook all the way

Stel je voor. Een universiteit zonder lessen, klaslokalen, docenten en diploma. Absurd? Niet voor 42 Coding University. Zij bieden disruptieve vorm van onderwijs. Maar hoe is het onderwijs dan wel georganiseerd?

Heel simpel: volgens het peer-to-peer principe. De studenten zijn student en docent in één. 42 University is voor iedereen tussen 18 en 30 jaar toegankelijk. Er is geen inschrijfgeld. 42 University is gefinancierd door een Franse miljardair, die op een nieuwe manier programmeurs wil opleiden voor de arbeidsmarkt. Ze zijn gestart in Frankrijk en hebben inmiddels een locatie in Silicon Valley.

Om toegelaten te worden, doe je eerst een prétest. Deze test is vooral gericht op inzicht, analytisch vermogen en geheugen. Als je deze test van 2,5 uur doorstaat, komt de volgende fase: de piscine. Een intensieve test van 4 weken, waarbij je minimaal 5 dagen per week, minimaal 8 uur bezig bent met het uitvoeren van tests. De piscine (ja inderdaad het zwembad) bepaalt wie verdrinkt en wie boven water blijft. Er zijn behoorlijk wat mensen die de piscine niet afmaken. Het vergt niet alleen kennis en inzicht, maar vooral ook discipline en motivatie.

Dan ben je toegelaten tot de meest disruptieve vorm van onderwijs: wow! Je krijgt een eigen dashboard, waarin de onderdelen zijn opgenomen die je moet doorlopen. Hoe je dat doet, bepaal je zelf. Per projecten zoek je een projectteam bij elkaar; een groep mensen van verschillende leeftijden en achtergronden waardoor iedereen iets kan toevoegen. In een project krijg je een vraagstelling, maar geen stappenplan of instructie zoals wij traditioneel gewend zijn. De reden hiervoor is heel simpel. Als je in het onderwijs instructies geeft dan leidt je passieve en consumptieve leerlingen op en krijg je bovendien 30 keer dezelfde oplossingen. Als je een probleemstelling zo breed mogelijk stelt, worden leerlingen meer uitgedaagd zich te verdiepen in de materie. Je moet bovendien jouw inzichten over kunnen dragen aan de ander. Als je vraagt om een auto te maken met een set vastgestelde onderdelen, dan krijg je van iedereen dezelfde auto. Als je vraagt om mobiliteit van A naar B te regelen, dan zorg je voor verschillende uitkomsten, die allemaal goed kunnen zijn.

Als je project is afgerond, bepaalt een formule (uiteraard geprogrammeerd door iemand van 42 University) welke studenten je werk nakijken. Mocht het resultaat onvoldoende zijn, dan ga je opnieuw de stappen doorlopen om te leren van je fouten. Wij hebben met studenten meegelopen en gekeken naar projecten waarmee zij bezig zijn. Allemaal zaken die onze toekomst kunnen veranderen. Ervaren programmeurs stelden vast dat het niveau van de studenten ongekend hoog is! Zij zitten na 3 maanden al op een programmeerniveau waar in Nederland de toppers nog niets eens zijn. Een bijzondere ervaring om in dit nieuwe onderwijs rond te lopen en met de enthousiaste studenten te spreken. Zij zijn letterlijk de nieuwe toekomst. Ik ben heel benieuwd welke briljante innovaties hieruit voortkomen. Deze quote blijft me in ieder geval bij: Panic! Don’t keep calm.

Als we deze disruptie eens vertalen naar de traditionele sportvereniging. De sportvereniging waarbij gebrek aan (technisch) kader een groot probleem is. Haal het kader weg. Wat blijft er over? Jonge jeugd, die de pupillen traint en daarbij aan hun eigen didactische skills werken. Dat is pas goed voor je CV!

De arbeidsmarkt waar 42 University voor opleidt, zit vol innovatie. A.I. IoT en data zijn daarvan voorbeelden. De volgende keer meer daarover.

Leave a Reply