Gemeente van de toekomst

Blog Gemeente vd toekomst afbeelding
5
feb

Gemeente van de toekomst

Het lijkt alsof de ontwikkelingen van participatiesamenleving, terugtredende overheid en behoefte aan co-creatie in een stroomversnelling zijn gekomen. Hoe gaan we daar mee om en hoe ziet zo een overheid er in de toekomst uit?

Bij gemeenten merk ik een verkrampte beweging en poging om met deze ontwikkelingen om te gaan. De antwoorden die gemeenten nu geven, sluiten niet aan bij de vragen van de toekomst. Er wordt in de toekomst een compleet nieuw soort ‘gemeente’ gevraagd. Als ik nou eens blanco de gemeente van de toekomst zou schetsen hoe zou deze er dan uitzien?

Om te beginnen zou een gemeentehuis overbodig zijn. Ambtenaren van de gemeente moeten namelijk veel zichtbaarder zijn in de gemeenschap. In de kantine van de sportvereniging, in het multifunctioneel centrum, op de school, bij het verzorgingshuis en in het cultuurcentrum. De gemeente Molenwaard heeft mij mede geïnspireerd tot dit toekomstbeeld.

Ambtenaren hoeven immers minder beleid te bedenken en beschrijven maar moeten veel in het veld bezig zijn om mensen te faciliteren de uitvoering in te vullen. Beleidsnota’s zijn passé. In de toekomst volstaat een video met een droombeeld ontstaan uit co-creatie met de gemeenschap.

Kaders, uitgangspunten, speerpunten, uitvoeringsagenda’s zijn dus allemaal niet meer nodig. Die invulling wordt opgepakt door de gemeenschap. Die gemeenschap bestaat immers uit ervaringsdeskundigen die prima in staat zijn om dat zelf in te vullen.

De gemeente in de faciliterende rol, maar niet in de sturende rol.

Vergaderingen met een agenda en voorzitter zijn afgeschaft. Geklaag over nutteloze vergaderingen waarvan niemand meer weet waarvoor ze zijn, behoren daarmee tot het verleden. Dat scheelt een hoop papierwerk en ‘druk’ op de agenda. Er is daardoor veel ruimte voor creatielabs, inspiratiesessies, ontwerpateliers en andere werkvormen die uitdagen. De beleidsambtenaar is creatief arrangeur geworden.

Gemeentelijke middelen wordt gematcht met externe financiering en worden via een online community gevolgd. De gemeente is één van de cofinanciers en kan meedoen door inzet van geld maar ook mankracht, faciliteiten etc. De gemeenschap bewaakt en beheert zelf de knoppen.

De creatief arrangeurs worden omringd door een netwerk van marketeers en communicatie-experts. Lokale activaties moeten namelijk veel meer worden gepromoot en vermarkt.

Wethouders zijn in de toekomst de beste ‘storytellers’ en inspirerend leiders. Ze hoeven nauwelijks meer tijd te besteden aan beleidsstukken maar verlevendigen de verhalen uit de gemeenschap. Hierbij zijn ze zelf minder leidend maar laten ze de gemeenschap zelf stralen.

Omdat er minder beleidsnota’s en verordeningen zijn, heeft de gemeenteraad ook een andere invulling gekregen. De raad bezoekt koplopers, neemt deel aan inspiratiesessies en bestaat uit een kerngroep aangevuld met inspirators.

De gemeenteraad wordt dus een inspiratieraad.

Ik zou nog even kunnen doorgaan maar mijn punt is duidelijk. Om een transformatie te realiseren, is meer nodig dan het benoemen van een afdelingshoofd co-creatie of het organiseren van lunchbijeenkomsten tussen de muren van het gemeentehuis. Tijd voor een proces gemeente van de toekomst; er is werk aan de winkel!

Wil jij hierin een spelbepalende rol vervullen? Schrijf je dan in voor de 5-daagse opleiding Creatief zijn in het sociaal domein. Jij kunt het verschil maken!

Leave a Reply