Subsidies en maatschappelijk vastgoed als middel in het sociaal domein

16 mei 2019
9:30-15:30
Buitenhuis AlbaNera Ospel

Subsidies en maatschappelijk vastgoed als middel in het sociaal domein

Gemeenten zetten zich samen met inwoners in voor leefbare dorpen en wijken. Subsidiebeleid en accommodatiebeleid dragen daar aan bij. Subsidiebedragen en afspraken rondom accommodaties zijn echter historisch gegroeid en zijn vaak een (politiek) doel op zich geworden. We ontdekken hoe je deze beleidsterreinen als middel laat bijdragen aan het sociaal domein.