Toekomstverkenning sport: tijd voor een ander geluid

Blog Toekomstverkenning sport
13
sep

Toekomstverkenning sport: tijd voor een ander geluid

Het is overal in de media: ‘Noodklok over verslechterend sportklimaat’, ‘Gelijkblijvend sportbeleid kan leiden tot grote uitdagingen’, ‘Zorgelijk resultaat’. Enorm veel negatieve berichtgeving deze week op basis van de toekomstverkenning sport. Maar het lijkt vooral gepapegaai en slachtoffergedrag. Tijd voor een ander geluid!

Weg met het getoeter

De toekomstverkenning sport is gebaseerd op input van experts uit de branche. Experts die werken bij publieke organisaties of organisaties die flink worden gesubsidieerd. Organisaties waar innovatief denken niet wordt gestimuleerd, uit protectionisme. En dat leidt tot getoeter en gepapegaai.

Een vraag aan al die experts: Wat is jullie eigen rol in dit ‘drama’? Jarenlang is subsidie verstrekt om sport te stimuleren, versterken én positioneren. Waar is het mis gegaan? Deels is het te wijten aan het typische slachtoffergedrag in onze sector. Dit gedrag wordt door de subsidies juist extra gemotiveerd en nodigt nauwelijks uit tot vernieuwing en verandering. Daarnaast worden in de discussies veel oude cijfers gebruikt, sommigen zelfs nog uit 2004! Het is niet gek dat de oplossingen die worden aangereikt weinig vernieuwend zijn.

 Beste experts, zijn we in 2017 echt niet tot meer in staat?

Welkom aan het nieuwe geluid

Wat de experts en cijfers echter niet lijken te zien, is dat sport meer dan ooit in de belangstelling staat, op alle niveaus. Sport en bewegen hebben meer economische waarde in onze samenleving. Er wordt namelijk steeds meer geld uitgegeven aan sporten en (e-)gaming. Bovendien verkopen sport en (top)sporters zichzelf steeds meer en beter als merk en ontstaan er heuse fanbases en communities. Ook wordt sport als middel ingezet in het sociaal domein om mensen langer vitaal thuis te laten wonen en eenzaamheid tegen te gaan. De kracht van sport is alom, steeds zichtbaarder en vol kansen. We moeten stoppen met onze afhankelijkheid van de overheid, maar veel meer inwoners en nieuwe bewegingen de ruimte bieden. De kunst hierbij is om bestaande structuren los te laten, branchevreemd te gaan, veel meer te investeren in spelbepalers, lef te tonen en te innoveren. Storytelling en social marketing moeten we daarbij op nummer 1 zetten. SX Eindhoven is daarvan een goed en succesvol voorbeeld. Hét centrum voor sport-marketing-media. Hier is dagelijks te zien hoeveel potentie en kansen sport heeft. Wat we hier doen? Samenwerken, inspireren en kansen benutten. Wat wij hier niet doen? Zeuren en klagen! Ik daag de projectgroep toekomstverkenning uit om hier inspiratie op te komen doen voor een volgende toekomstverkenning!

Leave a Reply