Van sturen op geluk naar loslaten en vertrouwen

Blog kansen van geluk
3
dec

Van sturen op geluk naar loslaten en vertrouwen

Werken aan geluk. Op die werkconferentie was ik op vrijdag 30 januari jl. Er waren ruim 180 deelnemers, vrijwel allemaal van gemeenten of daaraan gerelateerde organisaties. Een kijkje in de kansen van geluk.

Eigenlijk klinkt het voor mij vanzelfsprekend dat de overheid er is voor het geluk van de inwoners. Toch merkte ik dat zowel de sprekers als de deelnemers vooral bezig waren met de legitimatie om te werken aan geluk. De systeemwereld richt zich vooral op projecten, SMART-doelstellingen en risicobeheersing. Het denken in problemen. In de leefwereld van mensen is echter iets heel anders aan de hand. Daar gaat het om geluk, samen iets betekenen, een gezamenlijk doel hebben, daarbij geholpen door een overheid die faciliteert. Mensen die denken in kansen en uitdagingen. Deze mensen komen we steeds vaker tegen in ons werk. Zoals in mijn eigen dorp Stramproy. Samen met het dorp zijn we in gesprek gegaan over uitdagingen en kansen. Dit hebben we vertaald naar een droombeeld en we hebben er concrete doelen en acties aan gekoppeld.

Leo Bormans stelt op de conferentie dat de stap van droom naar doel komt door er een werkwoord aan toe te voegen. Door acties af te spreken. In Stramproy is er in slechts twee bijeenkomsten een enorme beweging op gang gebracht. Mensen stonden op om zich concreet in te zetten om de actiepunten uit te voeren! Dat zorgt voor geluk en trots. Leo Bormans bevestigt dat sociaal kapitaal mensen gelukkig maakt; niet wat je bezit, maar wie om je geeft.

Het begint echter met de durf om te doen en uitdagingen te erkennen. Zoals in Leveroy is gebeurd. Het bestuur van het gemeenschapshuis heeft zich kwetsbaar opgesteld en de hulp ingeroepen van het dorp. Dat zorgt voor verbinding en betrokkenheid, waardoor het bestuur zich (weer) gesteund voelt. Niet alleen het bestuur draagt het gemeenschapshuis, maar de hele gemeenschap.

EHRO (Erasmus Happiness Economics Research Organization) ging in op hoe geluk gedefinieerd kan worden. Hoe is het gesteld met geluk in de wereld en in Nederland? Met een 7,4 staan we in de top-10  van meest gelukkige landen ter wereld. Geluk wordt bepaald door levensomstandigheden, maar nog meer door levensvaardigheden. Ja, dat herken ik en ervaar ik dagelijks in de praktijk. We zetten sport en bewegen in als middel om levensvaardigheden te ontwikkelen zoals ritme, weerbaarheid, respect etc. De overheid doet echter veel aan de levensomstandigheden van mensen, de harde kant, en bemoeit zich weinig met de ‘zachtere’ levensvaardigheden. Maar is het wel zo een zachte kant? Die kant maakt juist het verschil en laat mensen geluk ervaren. Gelukkige mensen zijn gezonder, actiever, meer betrokken en hebben een groter sociaal kapitaal. Het zijn de mensen die wij tegenkomen bij burgerinitiatieven, verenigingen, dorps- en wijkraden etc. Zij zetten zich in voor hun leefomgeving en maken daarmee zichzelf maar ook de omgeving een stuk gelukkiger.

Beleid en inzet van gemeenten gaat uit naar kwetsbare inwoners en inwoners die niet zo veel geluk hebben of ervaren. Begrijpelijk, maar vergeet de andere groep niet. Het zijn juist die mensen die een eetpunt voor eenzame ouderen starten, een activiteit ontwikkelen bij de vereniging voor mensen met een beperking of zich inzetten voor minder bedeelden in hun buurt. Zij dragen bij aan het geluk van anderen. Die actieve mensen moet je aandacht geven, maar vooral de ruimte om dat te doen wat nodig is voor hun dorp of vereniging.  En daar zit de grote uitdaging voor gemeenten. Te veel overschatten gemeenten hun rol in die processen en gaan ze onbedoeld sturen. Met beleid, subsidieregels, projectformats etc. Sturen op geluk? Kies eerder voor het faciliteren van geluk. En vertrouw op de kracht van mensen en de gemeenschap. Geluk is ook vertrouwen en loslaten. Ik vertrouw erop dat dit goedkomt. Jij ook? Hoe draag jij bij aan het geluk van anderen? Laat het me weten!

Leave a Reply